O projektu

V roce 2006 zahájilo Národní divadlo v Praze společně s firmou energetických služeb ENESA a.s. ambiciózní projekt, jehož cílem je výrazné a trvalé snížení spotřeby zemního plynu, elektřiny a vody, a také využití obnovitelných zdrojů energie (sluneční energie a energie obsažené ve vltavské vodě).

Národní divadlo dosahuje energetických úspor cestou investičních i organizačních úsporných opatření. Investiční opatření na technologických systémech byla realizována v několika etapách během let 2007 až 2010. Od roku 2011 již úspora dosahuje více než 50 % původních nákladů na energie, ENESA a.s. garantuje úsporu minimálně 9,5 mil. Kč ročně.

Projekt funguje na principu zvaném Energy Performance Contracting (EPC), kdy Národní divadlo splácí investici po dobu deseti let z dodavatelem garantovaných provozních úspor. Je nejvýraznějším zásahem do energetického hospodářství komplexu budov Národního divadla od jeho renovace v letech 1997 až 1983 a ovlivňuje provoz historické budovy, budovy Nové scény, provozní budovy i společného technického zázemí, které zabírá šest podzemních podlaží.

Vývojáři společnosti ENESA a.s. spolu s provozními zaměstnanci Národního divadla také zavedli a postupně zdokonalují systém energetického managementu, díky kterému jsou energetické úspory dosahované novými technologiemi maximální. Systém energetického managementu bude postupně využívat stále více možností, které nabízí dnešní informačně komunikační technologie.

Graf úspor

(mil.)
Legenda

Finanční efekty projektu

Plán Skutečnost
Přínos pro ND
Splátka díla
Náklady na energie

Kategorie milníku

Plyn
Elektřina
Voda
Ostatní
30
25
20
15
10
5
0
Prezentace

Reverzní chladící stroj Carrier

09/2007

6 859 000 Kč

Prezentace

Zpětné získávání tepla z klimatizovaných prostor

09/2007

1 885 000 Kč

Prezentace

Malé tepelné čerpadlo pro využití tepla z hydraulického oleje

10/2007

629 000 Kč

Prezentace

Kondenzační kotle Hoval

10/2007

4 591 000 Kč

Modernizace systému měření a regulace

11/2007

1 670 000 Kč

Rekonstrukce a výměna čerpadel

2 435 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na provozní budově

6 521 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na budově Nové scény

8 066 700 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla

2 040 036 Kč

Montáž spořičů pitné vody

407 605 Kč

Dochlazování zpětné vody pro kondenzační kotle

2 438 340 Kč

Čidla CO2 pro řízení provozu vzduchotechniky

2 335 345 Kč

Dochlazování zpětné vody kondenzačních kotlů ve výměnících vzduchotechniky

1 548 984 Kč

Nový informační systém

1 395 110 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla II

197 240 Kč

Modernizace řídicího systému Sauter

6 618 58 Kč

Individuální regulace DIRC v Provozní budově

4 090 000 Kč

Nasazení řídicího systému OPERETA v testovacím režimu

Nasazení řídicího systému OPERETA v plném režimu s integrací do systému Sauter

|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017