Naše výsledky

Elektřina

Elektřina je zdrojem energie většiny zařízení ND. Nejvíce elektřiny spotřebovávají chladicí stroje zajišťující výrobu chladu v klimatizačním systému, dále pak ventilátory vzduchotechnických zařízení, čerpadla a osvětlení. U některých těchto systémů došlo ke kompletní výměně technologie za zařízení s mnohem vyšší účinností, je například instalován nový chladící stroj, u osvětlení byly staré žárovky a zářivky vyměněny za kompaktní zářivky, halogenové výbojky nebo LED diody. V místnostech jsou stmívací čidla a čidla detekující přítomnost osob, i napětí pro osvětlení je v některých prostorách regulováno. Jiné systémy byly doplněny o nové komponenty šetřící elektřinu, to jsou třeba frekvenční měniče u čerpadel. Část své spotřeby pokrývá ND vlastní výrobou v solárních elektrárnách umístěných na střechách Nové scény a provozní budovy.

Graf úspor

(mil.)
Legenda

Finanční efekty projektu

Plán Skutečnost
Přínos pro ND
Splátka díla
Náklady na energie

Kategorie milníku

Plyn
Elektřina
Voda
Ostatní
30
25
20
15
10
5
0
Prezentace

Reverzní chladící stroj Carrier

09/2007

6 859 000 Kč

Prezentace

Zpětné získávání tepla z klimatizovaných prostor

09/2007

1 885 000 Kč

Prezentace

Malé tepelné čerpadlo pro využití tepla z hydraulického oleje

10/2007

629 000 Kč

Prezentace

Kondenzační kotle Hoval

10/2007

4 591 000 Kč

Modernizace systému měření a regulace

11/2007

1 670 000 Kč

Rekonstrukce a výměna čerpadel

2 435 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na provozní budově

6 521 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na budově Nové scény

8 066 700 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla

2 040 036 Kč

Montáž spořičů pitné vody

407 605 Kč

Dochlazování zpětné vody pro kondenzační kotle

2 438 340 Kč

Čidla CO2 pro řízení provozu vzduchotechniky

2 335 345 Kč

Dochlazování zpětné vody kondenzačních kotlů ve výměnících vzduchotechniky

1 548 984 Kč

Nový informační systém

1 395 110 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla II

197 240 Kč

Modernizace řídicího systému Sauter

6 618 58 Kč

Individuální regulace DIRC v Provozní budově

4 090 000 Kč

Nasazení řídicího systému OPERETA v testovacím režimu

Nasazení řídicího systému OPERETA v plném režimu s integrací do systému Sauter

|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017