Naše výsledky

Pokročilá regulace technologických procesů

Teplota v kancelářích provozní budovy Národního divadla byla původně regulována centrálně a nerespektovala rozdílné potřeby ani časové provozní využívání objektu a jeho částí. Nový systém individuální regulace teplot po místnostech umožňuje ovládat režim chlazení a topení v závislosti na obsazenosti kanceláří.

I samy technologické systémy jsou nyní provozovány úsporněji. Původní regulace průtoku „škrcením“ na vzduchotechnice, topení nebo chlazení, při níž je mařena čerpací práce čerpadel nebo ventilátorů, byla tam, kde to bylo vhodné, nahrazena frekvenční regulací jejich pohonů. Tím se šetří elektrická energie. Vstupní informací pro regulaci jsou přímo parametry prostředí. Pro vytápění a klimatizaci je hlavním parametrem regulace vnitřní teplota v místnostech, pro vzduchotechniku je to nově instalované zařízení, které sleduje stupeň „vydýchání“ vnitřního vzduchu prostřednictvím sledování obsahu CO2.

Graf úspor

(mil.)
Legenda

Finanční efekty projektu

Plán Skutečnost
Přínos pro ND
Splátka díla
Náklady na energie

Kategorie milníku

Plyn
Elektřina
Voda
Ostatní
30
25
20
15
10
5
0
Prezentace

Reverzní chladící stroj Carrier

09/2007

6 859 000 Kč

Prezentace

Zpětné získávání tepla z klimatizovaných prostor

09/2007

1 885 000 Kč

Prezentace

Malé tepelné čerpadlo pro využití tepla z hydraulického oleje

10/2007

629 000 Kč

Prezentace

Kondenzační kotle Hoval

10/2007

4 591 000 Kč

Modernizace systému měření a regulace

11/2007

1 670 000 Kč

Rekonstrukce a výměna čerpadel

2 435 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na provozní budově

6 521 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na budově Nové scény

8 066 700 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla

2 040 036 Kč

Montáž spořičů pitné vody

407 605 Kč

Dochlazování zpětné vody pro kondenzační kotle

2 438 340 Kč

Čidla CO2 pro řízení provozu vzduchotechniky

2 335 345 Kč

Dochlazování zpětné vody kondenzačních kotlů ve výměnících vzduchotechniky

1 548 984 Kč

Nový informační systém

1 395 110 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla II

197 240 Kč

Modernizace řídicího systému Sauter

6 618 58 Kč

Individuální regulace DIRC v Provozní budově

4 090 000 Kč

Nasazení řídicího systému OPERETA v testovacím režimu

Nasazení řídicího systému OPERETA v plném režimu s integrací do systému Sauter

|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017