Naše výsledky

Kondenzační kotle

V kotelně ND byly původně umístěny 3 kotle ČKD Dukla (pojmenované Pankrác, Servác a Bonifác). Poslední z nich byl nahrazen dvěma novými moderními vysoce účinnými kondenzačními kotli HOVAL Ultra Gas 1400 De, které opět dostaly jména - na počest data své instalace - Cyril a Metoděj.

Představují nejmodernější techniku spalování zemního plynu a umožňují dosahovat 99,5 % účinnosti výroby tepelné energie vztažené k výhřevnosti paliva a 107,5 % vtažené k objemu spalného tepla v palivu. Navíc disponují dvoupalivovými hořáky a mohou spalovat jak zemní plyn, tak topný olej (v případě výpadku dodávek zemního plynu).

Oba dva nové kotle zajišťuj nyní téměř 100 % dodávku tepla, staré kotle slouží především jako záloha pro případ poruchy, anebo vykrytí zimních provozních špiček.

Plynová kotelna vyrábí přibližně 67 % tepla. Zbývající část spotřeby ND pokrývají nová tepelná čerpadla.

Graf úspor

(mil.)
Legenda

Finanční efekty projektu

Plán Skutečnost
Přínos pro ND
Splátka díla
Náklady na energie

Kategorie milníku

Plyn
Elektřina
Voda
Ostatní
30
25
20
15
10
5
0
Prezentace

Reverzní chladící stroj Carrier

09/2007

6 859 000 Kč

Prezentace

Zpětné získávání tepla z klimatizovaných prostor

09/2007

1 885 000 Kč

Prezentace

Malé tepelné čerpadlo pro využití tepla z hydraulického oleje

10/2007

629 000 Kč

Prezentace

Kondenzační kotle Hoval

10/2007

4 591 000 Kč

Modernizace systému měření a regulace

11/2007

1 670 000 Kč

Rekonstrukce a výměna čerpadel

2 435 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na provozní budově

6 521 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na budově Nové scény

8 066 700 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla

2 040 036 Kč

Montáž spořičů pitné vody

407 605 Kč

Dochlazování zpětné vody pro kondenzační kotle

2 438 340 Kč

Čidla CO2 pro řízení provozu vzduchotechniky

2 335 345 Kč

Dochlazování zpětné vody kondenzačních kotlů ve výměnících vzduchotechniky

1 548 984 Kč

Nový informační systém

1 395 110 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla II

197 240 Kč

Modernizace řídicího systému Sauter

6 618 58 Kč

Individuální regulace DIRC v Provozní budově

4 090 000 Kč

Nasazení řídicího systému OPERETA v testovacím režimu

Nasazení řídicího systému OPERETA v plném režimu s integrací do systému Sauter

|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017