Úspory energie v Národním divadle

V roce 2006 zahájilo Národní divadlo v Praze společně s firmou energetických služeb ENESA a.s. ambiciózní projekt, jehož cílem je výrazné a trvalé snížení spotřeby zemního plynu, elektřiny a vody, a také využití obnovitelných zdrojů energie (sluneční energie a energie obsažené ve vltavské vodě). Více o projektu

Jak jsou s projektem úspor spokojeni zaměstnanci Národního divadla?
Podívejte se na výsledky dotazníku.

i

Vltavská voda

N/A °C

Vzduch

N/A °C

Výkon elektrárny

N/A kW

Dosažené úspory

Úspory v penězích

103 166 421 Kč

Uspořená energie

70 179 415 kWh

Snížení emisí CO2

24 472 tun

ENESA a.s. je největší společnost poskytující výhradně energetické služby v ČR, kde působí od roku 2005. Do dnešních dní ENESA zavedla energeticky úsporná opatření ve více než stovce objektů a také v několika průmyslových provozech. Při souhrnné investici přesahující 370 mil. Kč šetří projekty energetických služeb jejím zákazníkům na provozních nákladech 69 mil. Kč ročně. Z kulturních institucí patří mezi její zákazníky kromě Národního divadla také Státní opera a Stavovské divadlo v Praze.

"Built Environment Sustainability and Technology in Energy" (BestEnergy) je evropský projekt zaměřený na prokázání zvýšení energetické účinnosti veřejných budov využitím pokročilých ICT řešení, ve kterém je zapojeno i Národní divadlo společně s firmou ENESA a.s.

BestEnergy projekt patří do programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP) v rámci programu pro zvýšení konkurenceschopnosti a inovací (CIP).

ICT Policy Support Programme v CIP je jedním z hlavních finančních nástrojů i2010 – Evropská informační společnost, který podporuje využití informačních a komunikačních technologií jako prostředek k vývoji otevřené a konkurenceschopné společnosti a zvýšení kvality života.

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity oučástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví ároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení ako úsilí ejvyšší uměleckou kvalitu.

Graf úspor

(mil.)
Legenda

Finanční efekty projektu

Plán Skutečnost
Přínos pro ND
Splátka díla
Náklady na energie

Kategorie milníku

Plyn
Elektřina
Voda
Ostatní
30
25
20
15
10
5
0
Prezentace

Reverzní chladící stroj Carrier

09/2007

6 859 000 Kč

Prezentace

Zpětné získávání tepla z klimatizovaných prostor

09/2007

1 885 000 Kč

Prezentace

Malé tepelné čerpadlo pro využití tepla z hydraulického oleje

10/2007

629 000 Kč

Prezentace

Kondenzační kotle Hoval

10/2007

4 591 000 Kč

Modernizace systému měření a regulace

11/2007

1 670 000 Kč

Rekonstrukce a výměna čerpadel

2 435 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na provozní budově

6 521 000 Kč

Prezentace

Fotovoltaická elektrárna na budově Nové scény

8 066 700 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla

2 040 036 Kč

Montáž spořičů pitné vody

407 605 Kč

Dochlazování zpětné vody pro kondenzační kotle

2 438 340 Kč

Čidla CO2 pro řízení provozu vzduchotechniky

2 335 345 Kč

Dochlazování zpětné vody kondenzačních kotlů ve výměnících vzduchotechniky

1 548 984 Kč

Nový informační systém

1 395 110 Kč

Instalace úsporných zdrojů světla II

197 240 Kč

Modernizace řídicího systému Sauter

6 618 58 Kč

Individuální regulace DIRC v Provozní budově

4 090 000 Kč

Nasazení řídicího systému OPERETA v testovacím režimu

Nasazení řídicího systému OPERETA v plném režimu s integrací do systému Sauter

|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017